Advantages of ajama | અજમાના ફાયદા: અજમાના સેવન થી બીમારી ભગાવો.

Join WhatsApp Group Join Now
Join telegram Chennel Join Now

Advantages of ajama | અજમાના ફાયદા: The spices used in everyone’s home kitchen mainly include ajmano.  Every element present in it is very beneficial for the body.  Apart from all the spices used in the kitchen, it is also very useful to use it in daily life as some of its benefits are needed.

કોઈપણ નવી વાનગી બનાવતા હોઈએ ત્યારે તેમાં અજમો એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે કારણકે અજમો નાખવાથી તેનો ટેસ્ટ અલગ જ આવે છે. તે એક ગેસ ની બીમારીમાં ખૂબ રાહત અપાવે છે તેના કારણે કોઇપણ પ્રકારની વાનગી નું સેવન કરવાથી પણ પેટ ની બીમારી થતી નથી.

Parsley plays an important role in any new dish because adding parsley to it gives a different taste.  It gives great relief from gas disease, so eating any kind of dish does not cause stomach diseases.

જ્યારે મેંદાની કોઇપણ વાનગી બનાવવામાં આવે ત્યારે અજમાં નો ટેસ્ટ અલગ જ આવે છે તે ઉપરાંત મૂઠીયા, મકાઈ નો લોટ, અજમાં પુરી વગેરેમાં નાખવાથી તેનો સ્વાદ જુદો જ આવે છે. તે ઉપરાંત મુખવાસ માં તેનો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો આજે આપણે અજમાના ફાયદા વિશે માહિતી મેળવીશું.

When any dish of mutton is made, then the taste of ajma is different.  It is also used exclusively in masks.  So friends, today we will get information about the benefits of Ajma.

Advantages of ajama

જે લોકો ને ગેસ ની સમસ્યા હોય તેવા લોકોએ અજમાનું પાણી પીવાથી તે રામબાણ ઈલાજ જેવું કામ કરે છે. થોડુ ગરમ પાણી લઇ તેમાં અજમો નાખી રહેવા દો પછી ગાળીને પીવાથી પેટ નો ગેસ દૂર થાય છે. જે લોકોને યુરિનનું ઇન્ફેક્શન થયું હોય તેવા લોકોએ અજમાનું પાણી પીવાથી રાહત થાય છે.

See also  क्या आपको झुकने पर कमर दर्द होता है? इस योगासन को करें और आपको राहत मिलेगी

જો તમને પેટનો દુખાવો હોય તો અજમાનું પાણી પીવાથી દુખાવો મટે છે અને પેટ સાફ થાય છે. જે લોકોનું વધારે પડતું વજન છે તેવા લોકોએ અજમાનું પાણી નિયમિત પીવાથી વજનમાં ઘટાડો થાય છે. જ્યારે મોંઢામાંથી દુર્ગંધ આવતી હોય ત્યારે અજમાનું પાણી પીવાથી દુર્ગંધ આવતી નથી.

For those who have gas problems, drinking ajma water acts as a talisman.  Take some warm water and leave it in it, then filter it and drink it, it gets rid of stomach gas.  People who have urinary tract infection, they get relief by drinking ajma water.

If there is pain in the stomach, drinking ajma water ends the pain and clears the stomach.  People who are higher weight lose weight by drinking ajma water regularly.  If there is bad breath, drinking ajma water does not cause bad breath.

Read also: Solar Rooftop Yojana 2023 – Apply Online, Benefits, Eligibility

જો કોઇપણ ખોરાક નું પાચન ન થતું હોય ત્યારે પાચનતંત્ર ની બીમારીમાં અજમો ખુબજ રાહત નું કામ કરે છે. તે ચાંદા, કફ, ઘા બધામાં રાહત થાય છે. તે ગર્ભાશય ને ઉત્તેજક કરનાર અને ફેફસાને ઉત્તેજક કરનાર છે. તે કૃમિનાશક છે. તે પિત્ત ને નાશ કરનાર અને હદય ને મજબૂત બનાવે છે.

વાયુથી થતા મસા, મૈથુનશક્તિ ને વધારનાર અને પિત્ત નો નાશ કરનાર છે. મૂત્રપિંડ ને ઉર્જા આપનાર અને શક્તિનો વધારો કરવામાં ખુબજ ફાયદો કરે છે. અજમા માં કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, ફોસ્ફરસ વગેરે ભરપૂર માત્રામાં આવેલા છે.

અજમાના ફાયદા:

If any food is not digested, then parsley gives great relief in digestive diseases.  It gives relief from sores, cough and sores.  It stimulates the uterus and stimulates the lungs.  It is anthelmintic.  It destroys pitta and strengthens the heart.

See also  How to make your teeth stronger at home — Really!

Due to air piles, increases sexual power and destroys pitta.  It is very beneficial in giving energy to the kidney and increasing strength.  Ajma is rich in calcium, potassium, phosphorus etc.

જે લોકોને અપચો કે ગેસ થતો હોય તેવા લોકોએ હળદર મીઠા વાળો અજમો ખાવાથી પેટનો ગેસ દૂર થાય છે. તેમાં ગેસ અને અપચાની તકલીફ દૂર થાય છે. જે લોકોની પાચનશક્તિ નબળી હોય તેવા લોકોએ અજમાનું સેવન ખુબજ ફાયદો કરે છે.

શરદી, ઉધરસ, છાતીમાં ભરાયેલ કફ વગેરેને દૂર કરવા માટે ગોળને ગરમ કરી તેમાં સૂંઠ અને અજમાનો પાઉડર નાખીને ચાટવાથી આ બીમારીમાંથી મુક્તિ મળે છે. શરદી ને કારણે નાક બંધ થઈ જતું હોય તો મલમલ ના કપડામાં બાંધી સુંઘવાથી નાક ખુલી જાય છે તથા અજમાને ગરમ પાણીમાં નાખી નાસ લેવાથી પણ શરદી મટે છે.

People who have indigestion or flatulence, they get rid of stomach gas by eating turmeric salted parsley.  It removes the problem of gas and indigestion.  People who have poor digestion, they benefit from consuming ajma.

To get rid of cold-cold, cough, stuffy chest, etc., by heating jaggery and mixing ginger and ajman powder in it, licking gets rid of this disease.  If the nose is blocked due to cold, then wrapping it in a muslin cloth and sniffing it opens the nose and dipping Ajma in warm water and smelling it also cures cold.

Our Home PageClick Here
Whatsapp GroupClick Here

Leave a Comment