1.   KASHI VISHWANATH 2.   SAI BABA SHIRDI 3. RAMNATHASWAMY 4.    KAMAKHYA  5.   SIDDHIVINAYAK 6.   MAHABODHI  7.   VENKATESHWARA  8.   SOMNATH  9.   VAISHNO DEVI  10. JAGANNATH